Hoe draagt A.I. bij aan Talent Acquisitie binnen HR

Algemeen
707 keer bekeken

Inmiddels hebben we veel gehoord over de potentie van AI op het gebied van Human Resources. Maar wat voor impact kunnen we op dagelijkse basis verwachten?

Gartner, een HR trends- en onderzoeksorganisatie, verwacht dat AI-oplossingen de komende één tot drie jaar ingebed worden in HR-technologie. Uit onderzoek van hetzelfde instituut blijkt dat maar liefst 76% van de HR-leiders denkt dat ze achterblijven als ze de komende 12 tot 24 maanden geen oplossingen gebaseerd op AI implementeren.

Dat AI belangrijk blijft, staat dus vast. Het zal leiden tot grote verandering van veel taken, vaardigheden en rollen. Hoe gaat dat er concreet uitzien? In dit artikel onderzoeken wij dit nader.

Wat zijn ook alweer de belangrijkste voordelen van AI in HR-management? Waarom is deze ontwikkeling positief?                                                                                                                                                                            Simpel gezegd: het bespaart tijd, zal alledaagse taken elimineren, arbeidsintensieve processen verminderen en de automatisering van het wervingsproces verder automatiseren. Daardoor wordt de agenda van een gemiddelde HR-medewerker een stuk leger. Hierdoor komt ruimte vrij voor andere taken. Talent Acquisitie moet zo beter, sneller en goedkoper worden.

Laten we een concreet voorbeeld bekijken. Een AI-algoritme voorspelt welke sourcingkanalen, naar alle waarschijnlijkheid, de juiste kandidaten voor een specifieke rol zouden aantrekken. Hierdoor dalen de (sourcing)uitgaven en stijgt de focus. Een HR-medewerker kan veel sneller de juiste kandidaten aantrekken. 

Dit is slechts een van de vele toepassingen en mogelijkheden. Het gebruik van AI bij Talent Acquisitie zal veel voordelen opleveren

Eigenlijk is het heel simpel. De komende jaren zullen er twee soorten bedrijven ontstaan.Bedrijven die AI omarmen en bedrijven die worstelend ten onder gaan. Niemand kan tools negeren waarmee je in één klap halve afdelingen automatiseert of de output van je medewerkers vertienvoudigt. Wie AI effectief weet in te zetten, zal concurrenten te snel en te slim af zijn.

Welke impact zal dit hebben op het dagelijkse werk van HR professionals en recruiters?                    Investeringen in AI zullen leiden tot verschuivingen. De manier waarop we taken uitvoeren zal veranderen. Tegelijkertijd ontstaat er behoefte aan nieuwe vaardigheden en rollen. Er zullen veel meer functies ontstaan die gerichter op individuele vaardigheden worden ingevuld. Werknemers zullen meer gezocht worden op basis van hun specifieke competenties.

In HR zal de focus verschuiven van het beoordelen van cv's en traditionele carrièrepaden naar het identificeren van ieders vaardigheden en potentieel met behulp van AI-gestuurde talentinformatiesystemen.

Verwacht wordt dat echte intelligente platformen gebruik zullen maken van deep learning AI. Hierdoor kunnen ze vaardigheden ontdekken die een organisatie nodig heeft om haar talent en doelen te ondersteunen. Deze productiviteitsimpuls is precies wat moderne organisaties nodig hebben, vooral omdat ze ernaar streven meer te doen met minder.

Doemscenario's mogen terug de archiefkast in. Technologie vervangt ons wederom niet. Het vervangt de transactionele delen van ons werk en vergroot de relationele en deskundige aspecten van het werk, waardoor ieder van ons de vaardigheden kan benutten die ons het meest productief maken en die betekenis geven.

Met andere woorden: het zal ook juist een impuls geven aan de talenten van de mens. Daar worden we uiteindelijk gelukkiger van. Niemand hoeft bang te zijn dat de korte gesprekjes bij de koffieautomaat verloren gaan. Naarmate transactionele vaardigheden steeds meer geautomatiseerd worden, zullen relationele vaardigheden een grotere rol gaan spelen op de werkvloer.

De verschuiving van werk                                                                                                                                                Er is echter een groot gat tussen wat er technisch mogelijk is met kunstmatige-intelligentieplatforms en wat er daadwerkelijk wordt geïmplementeerd in organisaties. Op dit moment bestaat een groot deel van de dag nog steeds uit transactioneel werk. AI biedt mogelijkheden om monotone of handmatige taken gemakkelijk te automatiseren.

Het zou de meest relevante loopbaansollicitaties kunnen samenvatten en weergeven, terwijl minder belangrijke sollicitaties worden weggefilterd. Werknemers zouden de vrijgekomen tijd kunnen gebruiken om dieper in hun werk te duiken. Stelt u zich eens voor wat er dan mogelijk is?

Dat zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot meer doordachte analyses en strategische planning. Bovendien biedt het een kans om de menselijke verbindingen te versterken. AI is niet in staat gebieden van menselijke kracht te repliceren, zoals intuïtie, emotionele intelligentie en creativiteit. Hierin weten we dat alleen echte mensen kunnen excelleren. Banen worden echt niet zo snel overgenomen door het almachtige AI.

Maar mogelijk wel door iemand die de technologie slim gebruikt. Er wordt een gouden tijdperk verwacht voor de zogenaamde ‘solopreneurs’ - zelfstandige ondernemers die met behulp van AI-tools zeer efficiënt werken. Deze hyperproductieve mensen kunnen straks zo ongeveer elk probleem binnen een vakgebied tackelen. Alles wat ze daarvoor nodig hebben, is een verzameling verbonden AI-tools. De solopreneurs bepalen de kaders waarbinnen deze tools werken. Ze verzorgen input, checken output, bewaken de grote lijnen en sturen bij als het nodig is. Al het andere werk wordt geautomatiseerd. Het is gemakkelijk voor te stellen hoeveel werk door slechts één persoon verzet kan worden.

Wat Talent Intelligence inhoudt en hoe het wordt toegpast                                                                                        Veel nieuwe werknemers verlaten een organisatie na een paar jaar. Dit komt doordat 70 tot 80 procent van de mensen solliciteert of aangenomen wordt op een functie die eigenlijk niet goed bij hen past. Het gevolg? Ze gaan ook snel weer weg.

Het op één lijn brengen van individuen met de juiste rollen brengt uitdagingen met zich mee voor beide betrokken partijen. Dit probleem kan echter eenvoudig worden verholpen door de toepassing van Talent Intelligentie.

Talent Intelligence is de drijvende kracht achter het verbinden van mensen – interne medewerkers en externe kandidaten – met de rollen die het beste bij hen passen. Het stelt talent- en bedrijfsleiders in staat een dieper inzicht te krijgen in de capaciteiten van individuen. Tegelijkertijd biedt het ook inzicht in de vaardigheden die zij kunnen ontwikkelen. Door gebruik te maken van deep-learning AI-aanbevelingen verbetert Talent Intelligentie de bestaande processen.

Talent Intelligentie is een strategische tool                                                                                                            Organisaties die Talent Intelligentie toepassen, krijgen meer dan alleen een overzicht van de vaardigheden in hun organisatie. Door te profiteren van de inzichten, kunnen managers ook voorspellingen doen op basis van de gegevens die zij verzamelen.

Deze waardevolle inzichten kunnen helpen meer geschikte mensen aan te trekken. Denk aan cv’s in de inbox die meteen een perfecte match lijken te zijn. Omdat vooraf al duidelijk was welke type vaardigheden er nodig zijn.

Het helpt bij het vooruitzien op toekomstige recruitment behoeften en biedt mogelijkheden voor pre-screening. Omdat banen en vaardigheden voortdurend evolueren, is het bijna onmogelijk om die informatie handmatig bij te houden.

Dit geeft managers en leiders binnen de organisatie ook de mogelijkheid om strategische ingrepen te doen. Met een druk op de muis kan inzichtelijk worden welke vaardigheden meer of juist minder voorkomen. Hoe kunnen ze proactief hierop inspelen met bijscholing of omscholing? Hoe kunnen ontbrekende vaardigheden worden aangevuld? Dat zijn de relevante vragen die gesteld kunnen worden tijdens vergaderingen en strategische planning sessies.

Succesvolle toepassingen van AI                                                                                                                                  Is AI alleen nog toekomstmuziek? Nee hoor, er zijn al succesvolle toepassingen van AI in HR. Het Nederlandse bedrijf BEBR is gespecialiseerd in data en kunstmatige intelligentie. Het focust al een decennium op het succesvol integreren van kunstmatige intelligentie (AI) in diverse sectoren. Onderstaande voorbeelden bewijzen hoe AI een transformerende kracht kan zijn.

Reeds vijf jaar geleden ontwikkelden ze een AI voor een app die loopbaanadvies kon geven aan gebruikers. Via eenvoudige games werden zowel zachte als harde vaardigheden van gebruikers in kaart gebracht. De app koppelde vervolgens de loopbaan van mensen aan hun vaardigheden, waardoor het belang van traditionele opleidingen op de achtergrond raakte. Wie is het meest succesvol en tevreden in een bepaalde baan, en welke vaardigheden horen daarbij? Het antwoord stelde de gebruikers in staat om weloverwogen keuzes te maken over hun volgende baan.

Er waren ook interessante toepassingen in andere sectoren, allemaal geïnitieerd en uitgevoerd door BEBR. In de zorgsector voorspelden geavanceerde analyses de zorgbehoeften van cliënten. Ongeplande zorg kon vervangen worden door zorgvuldig geplande interventies. De voordelen voor zorgorganisaties waren duidelijk: een betere kwaliteit van de zorg, maar ook een lagere werkdruk voor het zorgpersoneel. In de bouwsector werden verwachte marges van nieuwe projecten nauwkeurig bepaald. Door het gebruik van historische data, openbare gebouw- en omgevingsdata, en zelfs weerdata kon er betere strategische besluitvorming plaatsvinden. Weloverwogen besluiten en minder risico's waren het gevolg.

Het meest sprekende voorbeeld werd door De Telegraaf en journalist Mike Verweij uitgebreid toegelicht. Door uitgebreide data-analyse kon de transferwaardes van voetballers worden bepaald. De aansprekende titel van het artikel: “Ajax spoelde 29 Miljoen door het putje.” Door de performance gegevens van spelers te combineren met andere relevante factoren kon de waarde van individuele spelers gedefinieerd worden. Dit biedt niet alleen kansen voor clubs bij transferonderhandelingen, maar gaf De Telegraaf de kans om de transfers van een bekende voetbalclub te evalueren.

Hoe past Deen Talent Intelligentie toe?
Bij Deen benutten we data op een innovatieve manier om onze klanten optimaal te ondersteunen. Dit realiseren we door het detecteren van talent en ondernemerschap, nauw afgestemd op de groeifase en doelstellingen van een organisatie. Onze geavanceerde 24/7 data-analyse vergelijkt nieuw te werven managers met de best presterende managers binnen dezelfde organisatie. Dit leidt tot gedetailleerd selectieadvies, inclusief inzichten zoals een percentuele slaagkans.

Deze slaagkans wordt berekend aan de hand van combinaties van 'verborgen' drijfveren, en manifesteert zich in drijfveren, kleurbeeld, competenties en ontwikkelingspunten voor elke competentie. Zo faciliteren we de instroom van kundige managers en de vorming van robuuste managementteams, terwijl we tegelijkertijd bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelen.

Data-analyse en regionale managementstijl                                                                                                            Door middel van voortdurende data-analyse wordt het ideale normprofiel verder verfijnd. Er worden zelfs communicatie- en management verschillen per provincie in Nederland geïdentificeerd, waarbij de meest geschikte stijl regionaal afhankelijk is. Een manager die in het noorden van het land succesvol is met een leiderschapsstijl die aansluit bij de lokale cultuur, kan in het zuiden minder effectief zijn. Door de inzet van data/AI neemt de kans op succesvolle talent acquisition aanzienlijk toe.

Alle genoemde acties en processen zijn gemakkelijk te beheren en uit te voeren door HR en managers met behulp van het Company Stars-dashboard. Zodra een account is aangemaakt, begeleidt onze professionele support afdeling u om het gewenste resultaat te bereiken.

UITNODIGING WEBINAR

Wat gebeurt er als experts bij elkaar komen en inzichten uitwisselen over Talent Acquisition binnen HR? Ontdek het en kom naar ons baanbrekende webinar op 23 November.

Bereid u voor op een concrete verkenning van de vraag: ‘Hoe draagt A.I. bij aan Talent Acquisition binnen HR’. 

Leo Zwinkels (algemeen directeur van Deen) en Marije Haeck (directeur van BEBR), zullen daar hun inzichten en expertise delen. Ongetwijfeld zal de toekomst van HR hier duidelijk en concreet worden geschetst. Mis dit niet en schrijf u nu in.

Aanmelden Deen nieuwsbrief
Aanmelden

Contact

Ontmoet onze consultants
Heeft u een vacante positie of bent u zelf werkzaam op directie- of senior managementniveau en zoekt u een vertrouwd bureau dat bij u past? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken dan graag de diverse mogelijkheden.
Maak een afspraak